C# Generics


Kiểu mảng cũ

using System;

using System.Collections;

namespace TestApp {

class Test {

[STAThread]

static void Main(string[] args) {

ArrayList list = new ArrayList();

list.Add(3);

list.Add(4);

//list.Add(5.0);

int total = 0;

foreach(int val in list) {

total = total + val;

}

Console.WriteLine( “Total is {0}”, total);

}

}

}

Generics

List<int> aList = new List<int>();

aList.Add(3);

aList.Add(4);

// aList.Add(5.0);

int total = 0;

foreach(int val in aList) {

total = total + val;

}

Console.WriteLine(“Total is {0}”, total);

Viết generics class

//MyList.cs

#region Using directives

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

#endregion

namespace CLRSupportExample {

public class MyList<T> {

private static int objCount = 0;

public MyList() { objCount++; }

public int Count {

get { return objCount; }

}

}

}

//Program.cs

#region Using directives

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

#endregion

namespace CLRSupportExample {

class SampleClass {}

class Program {

static void Main(string[] args) {

MyList<int> myIntList = new MyList<int>();

MyList<int> myIntList2 = new MyList<int>();

MyList<double> myDoubleList = new MyList<double>();

MyList<SampleClass> mySampleList = new MyList<SampleClass>();

Console.WriteLine(myIntList.Count);

Console.WriteLine(myIntList2.Count);

Console.WriteLine(myDoubleList.Count);

Console.WriteLine(mySampleList.Count);

Console.WriteLine( new MyList<sampleclass>().Count);

Console.ReadLine();

}

}

}

Methods với Generics

public class Program {

public static void Copy<T>(List<T> source, List<T> destination){

foreach (T obj in source) {

destination.Add(obj);

}

}

static void Main(string[] args)

{

List<int> lst1 = new List<int>();

lst1.Add(2);

lst1.Add(4);

List<int> lst2 = new List<int>();

Copy(lst1, lst2);

Console.WriteLine(lst2.Count);

}

}

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s