Design Pattern – Creational Pattern – Factory Method


1) Một phương án giải quyết vấn đề tạo object.

2) Câu hỏi là: Làm sao để tạo object mà không cần phải chỉ rõ class cụ thể của object đó là gì?

3) Lợi ích: cho phép chỉ rõ “nội dung” của đối tượng cần tạo. Thường sử dụng các hàm static.

4) Ví dụ về hàm tạo theo cách đặt tên mô tả:

class Complex
{
   public static Complex fromCartesian(double real, double imag) {
     return new Complex(real, imag);
   }

   public static Complex fromPolar(double modulus, double angle) {
     return new Complex(modulus * cos(angle), modulus * sin(angle));
   }

   private Complex(double a, double b) {
     //...
   }
}

Complex c = Complex.fromPolar(1, pi); // Same as fromCartesian(-1, 0)

5) Ví dụ về hàm tạo theo các đóng gói:

public interface ImageReader {
  public DecodedImage getDecodedImage();
}

public class GifReader implements ImageReader {
  public DecodedImage getDecodedImage() {
    return decodedImage;
  }
}

public class JpegReader implements ImageReader {
  // ....
}
public class ImageReaderFactory {
  public static ImageReader getImageReader(InputStream is) {
    int imageType = determineImageType(is);

    switch(imageType) {
      case ImageReaderFactory.GIF:
        return new GifReader(is);
      case ImageReaderFactory.JPEG:
        return new JpegReader(is);
      // etc.
    }
  }
}

6) Hạn chế:

– Nếu hàm tạo (construct method) của class là private, sẽ không tạo được object bằng hàm tạo, mà buộc phải sử dụng hàm factory.
– Không thể mở rộng (kế thừa thêm nữa) ở các subclass nếu hàm tạo là private.
– Không còn đúng cho các subclass. Nếu có subclass gọi hàm factory, nó trả về instance của class chứ khôngphải là nó.

– Giải quyết: cần phải có sự hỗ trợ thêm nữa của các ngôn ngữ lập trình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s